TARIEF EN VERGOEDING:

Een haptotherapeut is geschoold in de haptonomie en heeft zich daarna gespecialiseerd in de opleiding tot haptotherapeut bij een door de Vereniging van Haptotherapie erkende opleiding. Deze vereniging heeft onder andere tot doel de kwaliteit van de haptotherapie te bewaken. Alleen gediplomeerde haptotherapeuten staan geregistreerd in het landelijk register van de Vereniging. Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen degenen die haptonomisch werkzaam zijn binnen een bestaand vakgebied en degenen die haptotherapeut als zelfstandig beroep uitoefenen.

Tarief:
Een consult van 60 minuten is 75 Euro inclusief btw.

Vergoeding:
De ziektekostenverzekeraars vergoeden meestal een deel van de behandelingen.
Haptotherapie wordt vergoed vanuit het aanvullend pakket, deze zorg valt niet onder het eigen risico.

Zie een lijst bij de beroepsvereniging voor haptotherapeuten:
Raadpleeg uw polisvoorwaarden en pakket op:
https://haptotherapeuten-vvh.nl/voor-patienten/vergoeding-haptotherapie
Voorwaarde is dat de therapeut is geregistreerd bij de vereniging van haptotherapeuten.

Zie een lijst van de beroepsvereniging voor haptotherapeuten:
Mijn registratienummer is 516

https://haptotherapeuten-vvh.nl/zoek-een-haptotherapeut

Voor de therapie is een verwijzing van de huisarts niet verplicht.

AGB-Zorgverleners-Code: 900037566, AGB-Praktijk-Code: 90016178, KvKnr: 011373140000.

Klachtenregeling

  • Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut.
  • De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen. Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het VVH (zie voor meer informatie en folders in de praktijk of de website van de VVH).
    De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn over deze voorwaarden kunt u contact met mij opnemen.